Powody zatrudniania Ukraińców w Polsce

Powody zatrudniania Ukraińców w Polsce

Powody zatrudniania Ukraińców w Polsce – przez ponad 20 lat w Polsce panowało bezrobocie i skazywało ludzi na bardzo niski poziom życia. Upadały duże zakłady, które powstały w poprzednim systemie. Ludzie podejmowali jakąkolwiek pracę, nawet nielegalnie, byleby zarobić „trochę grosza”.  W ostatnich latach stopa bezrobocia jest dużo niższa, a Polacy w końcu docenili walory swojej pracy i przestali godzić się na pracę za niemal głodowe stawki. Spowodowało to brak rąk do pracy w zawodach wymagających pracy fizycznej. I tak trudną sytuację pogłębia niewłaściwe szkolenie zawodowe młodzieży i emigracja zarobkowa. Polscy przedsiębiorcy, aby ratować swoje firmy, muszą sięgać po pracowników  z Ukrainy.

Dlaczego Polacy nie chcą pracować?

Spadek bezrobocia w Polsce jest dobrą informacją – oznacza, że ludzie nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Pracownik dyktuje warunki, na których podejmie pracę, bo jego wkład w rozwój danej firmy został w końcu zauważony przez ekonomistów. Zawęża się krąg poszukujących stałej pracy. Osoby, które mają zatrudnienie, podpisują umowy o pracę na czas nieokreślony. Dodatkowo brakuje ludzi o określonych kwalifikacjach i doświadczeniu. Wynika to przede wszystkim z upadku szkolnictwa zawodowego i bardzo niskiego poziomu szkół zawodowych oraz ze starzenia się społeczeństwa. W tej sytuacji jedynym wyjściem dla pracodawców jest szukanie pracowników za wschodnią granicą. Coraz więcej firmy daje zatrudnienie pracownikom z Ukrainy.

Emigracja zarobkowa Polaków

Od przystąpienia do Unii Europejskiej, Polacy mogą podejmować pracę w krajach unijnych i korzystają z tej możliwości. Osoby, które wyjechały za pracą „na Zachód”, poczuły smak większych zarobków i lepszego życia. Niewiele osób po przepracowaniu określonego czasu wraca do Polski. Polacy za granicą starają się o przedłużenie swoich umów. Część z nich założyła w innym kraju rodzinę i planuje powrotu do swojego kraju, gdzie zarobki są najniższymi w Unii Europejskiej.  Wyjazdy sprawiły, że zmniejszyła się ilość osób gotowych do podjęcia pracy w Polsce i pracodawcy muszą szukać ratunku i zatrudniać pracowników z Ukrainy.  Na Ukrainie panuje obecnie trend na czasowe wyjazdy zarobkowe za granicę, podobnie, jak kilka lat temu w naszym kraju. Polska jest krajem graniczącym z Ukrainą, więc obywatele tego kraju, chętnie odpowiadają na ogłoszenia dotyczące pracy w Polsce.

Pozytywna opinia o Ukraińcach

Badanie „Barometr imigracji zarobkowej” pokazuje, że  aż 85 procent Polaków ma do Ukraińców pozytywny lub neutralny stosunek. To znaczy: w naszym kraju istnieje przekonanie, że pracownicy z Ukrainy nie odbierają Polakom pracy, tylko uzupełniają rynek na stanowiskach, które nie są oblegane przez Polaków, więc nie stanowią konkurencji na rynku pracy. Ukraińcy są największą grupą pracowników zza granicy pracujących w Polsce.

Wypełnianie luki

Pracownicy z Ukrainy wypełniają lukę pokoleniową na polskim rynku pracy. Zatrudnieni są  głównie na produkcji, w budownictwie, hotelarstwie, gastronomii i rolnictwie. W wielu firmach pracownicy z Ukrainy stanowią jedną trzecią załogi. Nawet przedsiębiorstwa, które do tej pory nie zatrudniały Ukraińców, rozważają taki krok. W niektórych przedsiębiorstwach nawet ponad połowa załogi to osoby z Ukrainy. Firmy rozwijają produkcję dzięki pracownikom  z Ukrainy. Powody zatrudniania Ukraińców w PolsceZałogi ze Wschodu nie są tanią siłą roboczą – otrzymują podobne stawki do Polaków zatrudnionych na tych samych stanowiskach. Pracodawca dysponuje wakatami i nie może znaleźć pracowników, więc chcąc prowadzić działalność, zatrudnia osoby z Ukrainy. Pracownicy zagraniczni zgadzają się podjąć pracę pod warunkiem, że otrzymają takie samo wynagrodzenie jak Polacy. Pracodawca nie ma wyboru i musi zaoferować osobom, które chcą podjąć pracę atrakcyjne wynagrodzenie. Pracownicy z Ukrainy chcą zarobić, szanują pracę, wykonują ją najlepiej i mają bardzo silną motywację do wykonywania swoich obowiązków zawodowych.  Ukraińcy to ludzie pracownicy, godzą się pracować nawet po 12 godzin przez sześć dni w tygodniu. W końcu wyjechali daleko od domu po to, aby zarobić dużo pieniędzy i wspomóc rodzinę, która pozostała na Ukrainie. Rośnie liczba osób pochodzących ze Wschodu, które planują mieszkać i pracować w Polsce dłużej niż standardowe pół roku.

Podobieństwo języka

Polski pracodawca szukający pracowników z chęcią zatrudnia Ukraińców ze względu na duże podobieństwo językowe. Łatwo jest się z nimi porozumieć i zarządzać pracą Ukraińców.  Dzięki podobieństwu językowemu pracownicy z Ukrainy łatwo aklimatyzują się w naszym kraju i potrafią stworzyć z Polakami zgraną załogę, nastawioną na realizację zadań.

Pracownicy z Ukrainy są cennym nabytkiem dla polskich firm. Chętnie szukają pracy w Polsce, nie skarżą się na warunki pracy, szybko uczą się zadań na stanowisku. Coraz częściej pracownicy z Ukrainy także w zawodach specjalistycznych, wymagających wyższego wykształcenia, np.: pielęgniarki, lekarze, naukowcy, inżynierowie. Polski rynek pracy potrzebuje pracowników w różnych zawodach i na każdym poziomie kwalifikacyjnym. 

degress12

Related Posts

Jak czyścić dywany i dywaniki?

Jak czyścić dywany i dywaniki?

Odciski, modzele, nagniotki – dlaczego powstają na stopach?

Odciski, modzele, nagniotki – dlaczego powstają na stopach?

Jak zadbać o paznokcie

Jak zadbać o paznokcie

Jak wyjść z uzależnienia od narkotyków

Jak wyjść z uzależnienia od narkotyków